Wat is Google E-A-T voor SEO

Als je bekend bent met zoekmachineoptimalisatie (SEO), heb je waarschijnlijk al wel eens gehoord van Google E-A-T. Deze afkorting staat voor Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness (Deskundigheid, Autoriteit en Betrouwbaarheid) en verwijst naar de drie belangrijkste factoren die Google hanteert om de kwaliteit van een website te beoordelen.

Met andere woorden, Google E-A-T beoordeelt de inhoud van een website op de mate waarin deze relevant, betrouwbaar en gezaghebbend is voor gebruikers. In de loop der jaren heeft Google zijn algoritme steeds verder verbeterd om de gebruikerservaring te optimaliseren. Hierdoor zijn websites met een hoge E-A-T-score beter in staat om hoog te scoren in de zoekresultaten van Google.

Laten we eens kijken naar de drie componenten van Google E-A-T:

  1. Deskundigheid (Expertise):

Dit verwijst naar de mate waarin een website een autoriteit is op een bepaald gebied of onderwerp. Om de expertise van een website te beoordelen, kijkt Google naar de kwaliteit van de inhoud op de website, de relevantie van de inhoud voor het onderwerp en de mate waarin de inhoud up-to-date en nauwkeurig is. Een website die een hoge expertise heeft op een bepaald gebied, zal eerder worden gezien als een betrouwbare bron en zal daarom een hogere E-A-T-score hebben.

  1. Autoriteit (Authoritativeness):

Dit verwijst naar de mate waarin een website wordt erkend als een betrouwbare bron door andere websites en experts op het gebied. Google beoordeelt de autoriteit van een website door te kijken naar het aantal en de kwaliteit van de links die naar de website verwijzen. Hoe meer kwalitatieve links een website heeft, hoe groter de autoriteit van de website en hoe hoger de E-A-T-score.

  1. Betrouwbaarheid (Trustworthiness):

Dit verwijst naar de mate waarin een website wordt gezien als een betrouwbare bron door gebruikers. Google beoordeelt de betrouwbaarheid van een website door te kijken naar de reputatie van de website, de privacy- en beveiligingsmaatregelen die worden genomen en de mate waarin de website transparant is over wie er achter zit. Een website die als betrouwbaar wordt beschouwd, zal een hogere E-A-T-score hebben.

Het is belangrijk om te onthouden dat Google E-A-T niet de enige factor is die de ranking van een website beïnvloedt. Er zijn nog tal van andere factoren die van invloed zijn op de ranking, zoals de kwaliteit van de inhoud, de relevantie van de zoekwoorden, de laadsnelheid van de website en nog veel meer.

Toch is Google E-A-T een belangrijk onderdeel van SEO geworden en het is belangrijk om te zorgen dat jouw website voldoet aan de eisen van Google E-A-T. Dit kan worden bereikt door te zorgen voor kwalitatieve en relevante inhoud, links te verkrijgen van betrouwbare websites en transparant te zijn over de eigenaren van de website.