Wat zijn Redirects

Redirects zijn mechanismen die gebruikt worden om een gebruiker die een bepaalde URL (Uniform Resource Locator) aanvraagt, door te sturen naar een andere URL. Dit gebeurt meestal op de server-side en het doel ervan is om de gebruiker naar een relevantere pagina te leiden of om verouderde of onjuiste URL’s op te lossen. Er zijn verschillende soorten redirects, waaronder 301 (permanent), 302 (tijdelijk), en meta refresh redirects. Het type redirect dat gebruikt wordt, hangt af van de specifieke behoefte en omstandigheden.